St. Columbus Harderwijk

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Stichting Columbus Harderwijk, gevestigd aan de Vijhestraat 3, 3841 CW Harderwijk verwerkt jouw persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt op het moment dat je voor de eerste keer een product bij ons in de Cannabis Store koopt. 

Wij registreren de volgende gegevens:

  • Voornaam 
  • Achternaam 
  • Geboortedatum 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:  

In de door de gemeente Harderwijk aan de Stichting Columbus Harderwijk verstrekte gedoogverklaring zijn onderstaande bepalingen opgenomen: 

Artikel 31. aan één en dezelfde persoon mag in de inrichting per dag maximaal 5 gram aan softdrugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt; 

Artikel 32. dat aan de gedoogvoorwaarde onder 31 wordt voldaan, moet steeds kunnen worden aangetoond. 

Om aan deze bepalingen te kunnen voldoen heeft het bestuur van de Stichting Columbus Harderwijk besloten een pasjessysteem in te voeren, welke het mogelijk maakt het verbruik per dag per bezoeker in ons geautomatiseerd systeem te registreren. 

Iedere bezoeker moet toestemming geven voor deze registratie. Wanneer je een product wilt kopen, zullen medewerkers om toestemming vragen voor het registreren van de persoonsgegevens. Zonder registratie verstrekken we geen cannabis producten. Wanneer je overgaat tot aankoop, ga je akkoord met de registratie en zullen de persoonsgegevens in ons geautomatiseerd systeem worden opgeslagen.  

Stichting Columbus verwerkt de persoonsgegevens niet geautomatiseerd voor het doen van mailings of andere automatisch gegenereerde aanbiedingen.  

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens: 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat jij jouw laatste aankoop in de Store hebt gedaan. 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

De door ons geregistreerde persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. 

Gegevens inzien of verwijderen: 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen. Tevens heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Dit kan in de Store door het aan één van onze medewerkers mede te delen of middels een email naar het adres info@columbuscannabis.store.  

Het verwijderen van jouw gegevens heeft tot gevolg dat je in onze Store geen producten meer kunt afnemen. 

Beveiliging van persoonsgegevens: 

Stichting Columbus Harderwijk neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking.