Donaties & Projecten

Stichting Columbus Cannabis Store Harderwijk is een stichting zonder winstoogmerk.
Stichting Columbus Cannabis Store Harderwijk is een stichting zonder winstoogmerk. In samenspraak met het gemeentebestuur van Harderwijk heeft de stichting de doelstelling opgenomen om de winst te besteden aan allerlei doelen in Harderwijk en Hierden. Het is de bedoeling om initiatieven te ondersteunen die afkomstig zijn uit (ANBI-)stichtingen, verenigingen en eventueel particuliere initiatieven welke ten goede komen aan de Harderwijkse en Hierdense samenleving.

2019 – Riksja Harderwijk

Aanschaf nieuwe fiets voor Stichting Riksja Harderwijk. Stichting Riksja wil fietstochtjes maken met mensen die daartoe zelf niet meer in staat zijn.

Aandragen project

Wilt u ook in aanmerking komen voor financiĆ«le ondersteuning van uw project, stichting of instelling? Wij hebben een aantal voorwaarden opgesteld. Lees deze eerst voordat u uw aanvraag indient. Klik hier voor de voorwaarden. 
Naam organisatie
Naam aanvrager
Functie aanvrager
Projectnaam (indien van toepassing)
Telefoonnummer
Aanvangsdatum project (indien van toepassing)
Einddatum project (indien van toepassing)
Doel van het project
Omschrijving
Begroting (korte omschrijving)
Een volledige begroting en projectplan kunt u mailen naar project@columbuscannabisstore.nl
Het bestuur van Stichting Columbus Cannabis Store Harderwijk reageert binnen 4 weken op de aanvraag. Zonodig kan het bestuur te rade gaan bij derden. Over de beslissing kan niet worden gediscussieerd. Niet volledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen. Het bestuur houdt zich te allen tijde het recht voor om aanvragen te weigeren zonder opgaaf van reden.
Ik heb bovenstaand formulier naar waarheid ingevuld en de criteria gelezen.