Donaties & Projecten

Stichting Columbus Cannabis Store Harderwijk is een stichting zonder winstoogmerk.
Stichting Columbus Cannabis Store Harderwijk is een stichting zonder winstoogmerk. In samenspraak met het gemeentebestuur van Harderwijk heeft de stichting de doelstelling opgenomen om de winst te besteden aan allerlei doelen in Harderwijk en Hierden. Het is de bedoeling om initiatieven te ondersteunen die afkomstig zijn uit (ANBI-)stichtingen, verenigingen en eventueel particuliere initiatieven welke ten goede komen aan de Harderwijkse en Hierdense samenleving.

Aandragen project

Wilt u ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van uw project, stichting of instelling? Wij hebben een aantal voorwaarden opgesteld. Lees deze eerst voordat u uw aanvraag indient. Klik hier voor de voorwaarden. 
1

De adviescommissie van Stichting Columbus Cannabis Store Harderwijk reageert binnen 4 weken op de aanvraag. Zonodig kan het bestuur te rade gaan bij derden. Over de beslissing kan niet worden gediscussieerd. Het bestuur houdt zich te allen tijde het recht voor om aanvragen te weigeren zonder opgaaf van reden.

Een bevestiging van dit formulier wordt naar uw opgegeven mail adres toegestuurd. Bekijk eventueel uw spam box om te zien of het formulier is ontvangen.

Ik heb bovenstaand formulier naar waarheid ingevuld en de criteria gelezen.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right